Voorlopige aanslagen

De voorlopige aanslagen en voorschotbeschikkingen toeslagen worden jaarlijks automatisch vastgesteld op basis van het voorafgaande jaar en wordt er veelal geen rekening gehouden met de laatst ingediende aangifte. Daarom kunnen er verschillen ontstaan waardoor u te veel of te weinig belasting of toeslag ontvangt of betaald dan wat er feitelijk kan worden verwacht voor dat jaar.


In dat geval kunt u ons verzoeken de voorlopige aanslag of voorschotbeschikking aan te laten passen.


Met name in het jaar dat u met pensioen gaat verandert er veel in het inkomen en belastingheffing. Om onaangename verrassingen te verkomen kunt u in dat geval even vooraf contact met ons opnemen zodat wij dat in uw situatie kunnen bespreken.