Hier zullen regelmatig nieuwsberichten worden opgenomen welke voor u van belang kunnen zijn.

Brieven belastingdienst (1 juni 2017)

De belastingdienst verstuurt momenteel brieven waarin wordt aangegeven dat de verzending van elektronische kopieën aan uw belastingconsulent is beëindigd.


Dit gaat over de aanslagen tot en met 2013, waarvoor destijds een eenmalige machtiging is verstrekt welke jaarlijks automatisch werd verlengd en waarover u elk jaar een bericht ontving.


Sinds enkele jaren moet voor elk jaar per belastingsoort een machtiging worden gegeven welke u elk jaar met een code kunt intrekken.


Er verandert dus feitelijk niets en blijven wij met uw instemming elektronische kopieën ontvangen!


Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen