Uitstelregeling

Nadat uw gegevens zijn ontvangen  proberen wij uw aangifte en jaarrekening zo spoedig mogelijk te verzorgen.

  

In verband met de beconregeling en afspraken met de belastingdienst moeten de aangiften evenwel in het jaar gespreid worden ingeleverd, zodat  in beginsel elke aangifte in de uitstelregeling wordt opgenomen, zodat u atomatisch uitstel heeft tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. Bijkomend voordeel kan zijn dat de termijn voor het aanvragen van toeslagen eveneens wordt verlengd met meer dan een jaar.

 

Mocht u de gevens met spoed nodig hebben, bijvoorbeeld voor een aanvraag van een hypotheek, bankkrediet of een verzoek om de jaarrekening door een bank of andere instantie, dan kunt u dat kenbaar maken en zullen wij uw aangifte/jaarrekening met voorrang verwerken.

 

Wij vertrouwen dat u hiervoor begrip zult hebben.